จังหวัดตาก


กิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘

ตรวจสอบผลการลงทะเบียน


ตรวจสอบผลการลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม “ปั่นเพื่อพ่อ  BIKE FOR DAD” ในจังหวัดตาก ระหว่างวันที่ 2 - 10 พฤศจิกายน 2558 


 

*** ประกาศรายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมฯ ของจังหวัดตาก

- จากการเปิดรับลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมฯ ในระหว่างวันที่ 2 - 10 พฤศจิกายน 2558 จังหวัดตาก มีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 4,633 คน ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ทางเว็บไซต์ bike for dad จังหวัดตาก www.tak.go.th/bikefordad หรือ สามารถตรวจสอบรายชื่อตามที่ติดประกาศไว้ ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดตาก ชั้น 1 (บริเวณจุดรับลงทะเบียน)

***กำหนดการพิธีรับสิ่งของที่ระลึกพระราชทาน

- พิธีรับสิ่งของที่ระลึกพระราชทาน (เสื้อ เข็มกลัด และสายรัดข้อมือ ) จังหวัดตาก ได้กำหนดวันรับสิ่งของที่ระลึกพระราชทานจำนวน 2 รอบ ดังนี้
รอบที่ 1 : ในวันที่ 5 ธันวาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 17.00 น. ณ อาคารหอกิตติคุณ อำเภอเมืองตาก 
รอบที่ 2 : ในวันที่ 8 ธันวาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 17.00 น. ณ จุดรับลงทะเบียน (กิจกรรมการซ้อมใหญ่ปั่นเพื่อพ่อ จังหวัดตาก ครั้งที่ 2) บริเวณหน้าอาคารศาลากล างจังหวัดตาก (หลังเก่า)

***หมายเหตุ

- ให้นำใบยืนยันการลงทะเบียน พร้อมบัตรประชาชน หรือบัตรที่ทางราชการออกให้ แสดงต่อเจ้าหน้่าที่ลงทะเบียน ทั้งนี้ ผู้เข้ารับสิ่งของพระราชทานฯ ต้องมารับพระราชทานต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ด้วยตนเองเท่านั้น

- เพื่อความสะดวกในวันรับสิ่งของที่ระลึกพระราชทาน ขอความกรุณาจดจำ "ลำดับที่ลงทะเบียน"ของท่านเพื่อแจ้งต่อเจ้าหน้าที่ในวันดังกล่าว

- การแต่งกาย: แต่งกายด้วยชุดสุภาพ

ทั้งนี้ ประชาชนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม แต่ไม่สามารถมาลงทะเบียนได้ตามห้วงเวลาดังกล่าว สามารถเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อแสดงความจงรักภักดีและเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ (วันที่ 11 ธันวาคม 2558 เวลา 15.00 น. ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดตาก)

*** ดาวน์โหลดเอกสาร

   

 

*** สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มงานอำนวยการ สำนักงานจังหวัดตาก ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดตาก โทร 0 5551 1546 ต่อ 23521 โทรสาร 0-5551-1503 ต่อ 23555, 23666 อีเมล์ poypoy_015@hotmail.com หรือ datatak@hotmail.co.th

 


ภาพพระราชทานวีดิทัศน์ สื่อโฆษณา "ปั่นเพื่อพ่อ"เกี่ยวกับกิจกรรม
ประเทศไทยจะมีกิจกรรมการปั่นจักรยานขึ้นอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งจัดขึ้นตาม พระราชปณิธานของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร ซึ่งเป็นการจัดกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 (Bike for DAD : ปั่นเพื่อพ่อ) โดยรัฐบาลเป็นเจ้าภาพ ได้กำหนดเส้นทางจักยานว่า “เส้นทางสิริมงคล” ระยะทาง 29 กิโลเมตร สำหรับการจัดกิจกรรมนี้ที่ส่วนกลางมีจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดการปั่น ณ พระลานพระราชวังดุสิต (ลานพระบรมรูปทรงม้า)

ส่วนที่จังหวัดตากจุดเริ่มต้นการปั่นอยู่ที่ลานหน้าศาลากลางจังหวัดตาก โดยหลักการก็คือเส้นทางที่จะกำหนดให้ปั่นจักรยานผ่านไป (เส้นทางสิริมงคล) จะให้ผ่านสถานที่ที่เป็นสิริมงคล เช่น ศาลหลักเมือง ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช วัดสำคัญ หรือโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นต้น สำหรับเส้นทางปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติฯ ในครั้งนี้ จังหวัดตาก ได้กำหนดให้เป็นเส้นทางสิริมงคล โดยเริ่มตั้งแต่ศาลากลางจังหวัดตาก มุ่งหน้าไปทางจังหวัดสุโขทัยกลับรถที่ศูนย์บริการประชาชนน้ำรึม ผ่านศาลจังหวัดตาก ถึงสี่แยกทางหลวง เลี้ยวซ้ายตรงไปกลับรถหน้าโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ผ่านวัดมณีบรรพตวรวิหาร เลี้ยวซ้ายแยกทางหลวง ผ่านศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ข้ามสะพานตากสิน ตรงไปผ่านร้านอาหารต้นโฟล์ค ผ่านศาลหลักเมืองสี่มหาราช ข้ามสะพานกิตติขจร เข้าสู่ถนนกิตติขจรริมน้ำปิงข้ามสะพานตากสิน แล้วเลี้ยวซ้ายเข้าสู่จุดสิ้นสุด ณ หาดทรายทอง รวมระยะทาง 29 กิโลเมตร

ทั้งนี้ จังหวัดตาก จะเปิดให้ประชาชนผู้สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม “Bike For Dad ปั่นเพื่อพ่อ” ระหว่างวันที่ 2-10 พฤศจิกายน 2558 ได้ทางเว็บไซต์ www.tak.go.th/bikefordad หรือสามารถมาลงทะเบียน ณ จุดรับลงทะเบียน ชั้น 1 อาคารศาลากลางจังหวัดตาก (หลังเก่า) ในวันและเวลาราชการ


ข่าวสาร


จังหวัดตาก ได้ดำเนินการตามแนวทางของรัฐบาล โดยจัดตั้งศูนย์บริการซ่อมจักรยาน เพื่อตรวจสอบสภาพความพร้อม ซ่อมแซม และแก้ปัญหาจักรยาน ให้ประชาชนที่ร่วมกิจกรรมปั่นเพื่อพ่อ Bike For Dad จังหวัดตาก ...อ่านต่อ>>ข่าวใหม่

 

จังหวัดตาก กำหนดช่องทางการจราจรเดินรถเลี่ยงขบวนปั่นจักรยาน ในวันซ้อมใหญ่เสมือนจริง ครั้งที่ 2 วันที่ 8 ธันวาคม 2558 ตั้งแต่ช่วงเวลา 13.00 น. จนเสร็จสิ้นกิจกรรมฯ ...อ่านต่อ>>

 

จังหวัดตาก ขอเชิญประชาชนชาวจังหวัดตาก ซ้อมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติฯ "ปั่นเพื่อพ่อ BIKE FOR DAD" ครั้งที่ 2 (ซ้อมใหญ่) ในวันอังคารที่ 8 ธันวาคม 2558 พร้อมกัน ณ จุดเริ่มต้นหน้าศาลากลางจังหวัดตาก เวลา 14.00 น. ...อ่านต่อ>>

 

จังหวัดตาก ขอเชิญประชาชนชาวจังหวัดตาก ซ้อมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติฯ ครั้งที่ 1 ในวันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2558 พร้อมกัน ณ จุดเริ่มต้นหน้าศาลากลางจังหวัดตาก เวลา 14.00 น. โดยใช้เส้นทางในการปั่นจักรยานฯจริง โดยมีนายสมชัยฐ์ หทยะตันย์ติ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นผู้นำในการซ้อมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติฯ ...อ่านต่อ>>

 
 

แผนที่เส้นทางปั่นฯ (อัพเดทข้อมูลล่าสุด 30 พ.ย. 58)

จุดติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์


บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดตาก

บริเวณสี่แยกทางหลวงฯ ตาก

บริเวณสี่แยกแขวงทางหลวงตากที่ 1

บริเวณริมแม่น้ำปิงหน้าตลาดสดเทศบาล 3
บริเวณสี่แยกไฟแดงสะพานตากสินฯ

บริเวณสามแยกแม่สอด

ภาพกิจกรรม


ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก นำขบวนราชการฝ่ายพลเรือน ตุลาการ อัยการ ทหาร ตำรวจ พนักงานรัฐวิสาหกิจ สมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นักเรียนนักศึกษา พ่อค้า ตลอดจนกลุ่มพลังมวลชนชาวจังหวัดตาก และชาวไทยภูเขาทุกชาติพันธ์ุ ในการปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติฯ ปั่นเพื่อพ่อ วันที่ 11 ธันวาคม 2558...อ่านต่อ>>ข่าวใหม่

 

ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วน และประชาชน ในพื้นที่จังหวัดตาก ร่วมกิจกรรมซ้อมใหญ่ปั่นเพื่อพ่อ Bike For Dad จังหวัดตาก (ครั้งที่ ๒ )...อ่านต่อ>>

 

บรรยากาศการรับเสื้อ เข็มกลัด และสายรัดข้อมือพระราชทาน ปั่นเพื่อพ่อ (Bike for Dad) จังหวัดตาก (วันที่ 2) ในวันที่ 8 ธันวาคม 2558 ณ บริเวณห้องโถงศาลากลางหลังเก่า มีประชาชมทยอยมาลงทะเบียนเพื่อรับสิ่งของพระราชทานฯ กันอย่างเนืองแน่น...อ่านต่อ>>ข่าวใหม่

 

บรรยากาศการรับเสื้อ เข็มกลัด และสายรัดข้อมือพระราชทาน ปั่นเพื่อพ่อ (Bike for Dad) จังหวัดตาก วันแรก วันที่ 5 ธันวาคม 2558 ณ หน้าอาคารหอกิตติคุณ จ.ตาก เป็นไปอย่างคึกคัก ...อ่านต่อ>>

 

จังหวัดตาก ซ้อมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติฯ ปั่นเพื่อพ่อ BIKE FOR DAD ครั้งที่ ๑ ตามเส้นทางสิริมงคลจังหวัดตาก ระยะทาง ๒๙ กม. (20 พ.ย. 58) ...อ่านต่อ>>

 

รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานการประชุมคณะทำงานย่อย คณะกรรมการฝ่ายจัดกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ (ปั่นเพื่อพ่อ : Bike for Dad) (10 พ.ย. 58) ...อ่านต่อ>>

 

ผู้ว่าราชการจังหวัดตากเริ่ม โครงการ "ยืมจักรยาน 500 คัน ปั่นเพื่อพ่อ" พร้อมเปิดศูนย์ซ่อมจักรยานฟรีทุกอำเภอ ส่งเสริมกิจกรรม "Bike for Dad" รณรงค์สร้างเสริมสุขภาพ (6 พ.ย. 58) ...อ่านต่อ>>

 

รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก พร้อมด้วยคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการจัดกิจกรรม Bike for Dad จังหวัดตาก ร่วมประชุม Video Conference รับทราบนโยบาย การจัดกิจกรรม Bike for Dadในส่วนภูมิภาค (5 พ.ย. 58) ...อ่านต่อ>>

 

ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ได้ตรวจสอบความเรียบร้อย และพบปะทักทายผู้ที่เดินทางมาลงทะเบียนร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติ ปั่นเพื่อพ่อ "Bike for Dad" (3 พ.ย. 58) ...อ่านต่อ>>

 

ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมหารือการดำเนินกิจกรรมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติ "ปั่นเพื่อพ่อ Bike For Dad" (2 พ.ย. 58) ...อ่านต่อ>>

 

จังหวัดตาก เปิดลงทะเบียนปั่นเพื่อพ่อ BIKE FOR DAD วันแรกประชาชนทยอยลงทะเบียนกันอย่างคึกคัก (2 พ.ย. 58) ...อ่านต่อ>>

 

ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานการประชุมการเตรียมงานจัดกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 (22 ต.ค. 58) ...อ่านต่อ>>