ตรวจสอบผลการลงทะเบียน

กำหนดการ

กำหนดการ พิธีเปิดกิจกรรม "Bike อุ่นไอรัก" จังหวัดตาก

กำหนดการรับเสื้อพระราชทาน

ตามที่ จังหวัดตากได้กำหนดวันรับเสื้อพระราชทาน สำหรับผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม "Bike อุ่นไอรัก" ระหว่างวันที่ ๑ - ๒ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ หน้าอาคารศาลากลางจังหวัดตาก (หลังเก่า) ไปแล้วนั้น

เนื่องจากขณะนี้ยังมีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากที่ไม่สะดวกเข้ารับเสื้อพระราชทานตาม วันและเวลา ดังกล่าว (ผู้ลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์)

จังหวัดตาก จึงได้กำหนดวันรับเสื้อพระราชทาน (เพิ่มเติม) ขึ้นในระหว่างวันที่ ๓ - ๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ หน้าอาคารศาลากลางจังหวัดตาก (หลังเก่า)

***สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับเสื้อฯ ได้ทางเว็บไซต์ www.tak.go.th/bikeunairak2018 ที่เมนู "ค้นหารายชื่อ" หรือ สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่ป้ายประกาศ ณ บริเวณหน้าอาคารศาลากลางจังหวัดตาก (หลังเก่า)

ตรวจสอบรายชื่อ ผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม "Bike อุ่นไอรัก" จังหวัดตาก***ขั้นตอนการรับเสื้อพระราชทาน
๑) ขอให้ตรวจสอบรายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม"Bike อุ่นไอรัก" (ที่ได้รับเสื้อพระราชทาน) ได้ที่เมนู "ค้นหารายชื่อ"ว่ามีรายชื่อของท่านอยู่ในระบบฐานข้อมูลการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ฯ หรือไม่
หรือ ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ป้ายประกาศของจังหวัดตาก ในวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ หน้าอาคารศาลากลางจังหวัดตาก (หลังเก่า)
๒) แสดงบัตรประชาชน หรือ บัตรที่ทางราชการออกให้ ต่อเจ้าหน้่าที่รับลงทะเบียน
๓) รับบัตรคิวเข้ารับเสื้อพระราชทาน ตามลำดับ
๔) รับเสื้อพระราชทานต่อหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตามลำดับ และตามวิธีปฏิบัติ/ขั้นตอนของจังหวัด

*หมายเหตุ
- การแต่งกาย: แต่งกายด้วยชุดสุภาพ ควรงดสวมกางเกงขาสั้น กางเกงยีนส์ รองเท้าแตะ
- ทั้งนี้ ประชาชนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม แต่ไม่สามารถมาลงทะเบียนได้ตามห้วงเวลาดังกล่าว สามารถเข้าร่วมกิจกรรม "Bike อุ่นไอรัก" กับจังหวัดตากได้
(ในวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดตาก)
โดยแต่งกายชุดโทนสีเหลือง หรือ สีฟ้า

*** สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานจังหวัดตาก ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดตาก โทร ๐ ๕๕๕๑ ๑๕๔๖ โทรสาร ๐ ๕๕๕๑ ๑๕๐๓ อีเมล์ datatak@hotmail.co.th

เกี่ยวกับกิจกรรม

ในโอกาสที่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราชานุญาตให้จัดงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์” ระหว่างวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ – ๑๙ มกราคม ๒๕๖๒ ณ พระลานพระราชวังดุสิต และสนามเสือป่า ได้พระราชทาน พระราชานุญาต ให้จัดกิจกรรม ปั่นจักรยาน “Bike อุ่นไอรัก” ในโอกาสพิธีเปิดงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์” เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเห็นความสำคัญในการรักษาสุขภาพด้วยการออกกำลังกาย และเสริมสร้างความรักความสามัคคีในครอบครัวและสังคม

โดยในวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์” จากนั้น จะทรงจักรยานนำผู้เข้าร่วมกิจกรรม ปั่นจักรยาน “Bike อุ่นไอรัก” เส้นทางพระลานพระราชวังดุสิต – สวนสุขภาพลัดโพธิ์ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ รวมระยะทางไปกลับ ๓๙ กิโลเมตร โดยประชาชนผู้สนใจสามารถร่วมโดยเสด็จ ในขบวนจักรยานตามเส้นทางเสด็จพระราชดำเนิน ผ่านสายน้ำและคูคลองสำคัญต่าง ๆ ตลอดจนโครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ การบริหารจัดการน้ำคลองลัดโพธิ์ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ร่วมแสดงพลังในการออกกำลังกายด้วยการปั่นจักรยานให้มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง และร่วมรณรงค์ส่งเสริมการปฏิบัติตามวินัยจราจร

ข่าวสาร

ประชาสัมพันธ์ จังหวัดตาก ได้เปิดจำหน่ายกระบอกน้ำจักรยาน "อุ่นไอรัก" ใบละ ๕๙ บาท
มีให้เลือกซื้อ ลาย Bike อุ่นไอรัก ๒๔ แบบ ๕ สี
ผู้สนใจ สามารถซื้อได้ในวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ ศาลากลางจังหวัดตาก (สินค้ามีจำนวนจำกัด)

แผนที่

เส้นทางปั่นจักรยาน "Bike อุ่นไอรัก" จังหวัดตาก รวมระยะทางประมาณ ๑๙ กิโลเมตร

- เริ่มต้น ณ ศาลากลางจังหวัดตาก
- เลี้ยวซ้ายไปยังสะพานตากสิน
- ลงสะพานเลี้ยวซ้ายเลียบริมแม่น้ำปิง
- ลอดใต้สะพานกิติขจรผ่านหน้าวัดท่านา
- ออกถนนพหลโยธินไปยังสามแยกแม่สอด
- เลี้ยวขวาไปยังสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดตาก
- ถึงจุดพักแสดงนิทรรศการฯ ณ บริเวณสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดตาก
- ออกจากสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดตาก (เลี้ยวซ้าย) เพื่อกลับรถหน้าปั๊ม ปตท.
- เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนสายเลี่ยงเมืองอำเภอเมืองตาก
*ข้ามสะพานตากสินมหาราช
**ร่วมกิจกรรมปรับปรุงริมแม่น้ำปิงบริเวณหาดทรายทอง
- เลี้ยวขวาเข้าประตูหลังศาลากลางจังหวัดตาก
- สิ้นสุดการปั่น ณ ศาลากลางจังหวัดตาก

ภาพกิจกรรม