.

สัญลักษณ์ประจำจังหวัด

  1. ตราประจำจังหวัด
  2. คำขวัญประจำจังหวัด
  3. ธงประจำจังหวัด
  4. ต้นไม้ประจำจังหวัด
  5. ดอกไม้ประจำจังหวัด

 

สัญลักษณ์ประจำจังหวัด

.

ตราประจำจังหวัด

รูปพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงช้างเหนือครุฑหลั่งน้ำทักษิโณฑก

          หมายถึง  เมื่อสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทรงยกกองทัพไปช่วยพระเจ้าหงสาวดีรบอังวะนั้น พระมหาอุปราชเมืองพม่า สั่งให้ทหารคู่ใจคอยตี ขนาบ และปลงพระชนม์เสียให้ได้ ความแตกรู้ถึงพระกรรณสมเด็จพระนเรศวรที่เมืองแครง จึงทรงประชุมชาวเมือง และบรรดาแม่ทัพนายกอง เมื่อเดือน 2 ปีวอก พ.ศ. 2127 ทรงหลั่งน้ำทักษิโณฑกเหนือแผ่นดิน ประกาศอิสระภาพไม่ยอมขึ้นกับเมืองอังวะ อีกต่อไป จังหวัดตากเป็นด่านแรก ที่สมเด็จพระนเรศวรทรงช้าง ยกกองทัพกลับเข้ามาถึงราชอาณาจักรไทย เช่นเดียวกับที่เมืองนี้เคยเป็นทางผ่าน ที่ชาวอินเดียเดินทางเข้าเมืองไทยในสมัยโบราณ

.

กลับด้านบน

.

คำขวัญประจำจังหวัด

.

ธรรมชาติน่ายล  

ภูมิพลเขื่อนใหญ่ 

พระเจ้าตากเกรียงไกร

เมืองไม้และป่างาม

.

กลับด้านบน

.

ธงประจำจังหวัด

.

.

กลับด้านบน

.

ต้นไม้ประจำจังหวัด

.

ชื่อพรรณไม้  "แดง"

ชื่อวิทยาศาสตร์  "Xylia kerrii"

.

กลับด้านบน

.

ดอกไม้ประจำจังหวัด

.

ชื่อ  "เสี้ยวดอกขาว"

..

หน้าแรก   กลับด้านบน

.

.