ร้านค้าชุมชนที่ได้รับการสนับสนุนจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

อำเภอ

ร้านค้าชุมชน

ที่ตั้ง

หมู่ที่

ตำบล

เมืองตาก

ร้านค้าชุมชนบ้านหนองนกปีกกา

3

โป่งแดง

บ้านตาก

 

 

ร้านค้าชุมชนบ้านสันป่าลาน

4

ตากออก

ร้านค้าชุมชนบ้านน้ำดิบ

7

สมอโคน

ร้านค้าชุมชนบ้านหมู่ 6

6

สมอโคน

กิ่ง อ.วังเจ้า

 

ร้านค้าชุมชนบ้านสบยม

2

เชียงทอง

ร้านค้าชุมชนเพชรชมภู

2

นาโบสถ์

แม่สอด

 

ร้านค้าชุมชนบ้านห้วยระพิ้ง

8

พะวอ

ร้านค้าชุมชนบ้านขนห้วยช้างไล่

6

ด่านแม่ละเมา

แม่ระมาด

 

 

 

 

ร้านค้าชุมชนบ้านแสม

4

สามหมื่น

ร้านค้าชุมชนบ้านพะละดอ

4

แม่ตื่น

ร้านค้าชุมชนบ้านห้วยดอกเกี๋ยง

8

แม่ตื่น

ร้านค้าชุมชนบ้านห้วยสินา

8

แม่ตื่น

ร้านค้าชุมชนบ้านกิ่งหม่องวา

1

ขะเนจื้อ

ท่าสองยาง

 

 

ร้านค้าชุมชนบ้านป่าสัก

11

แม่หละ

ร้านค้าชุมชนบ้านเลเคาะ

10

แม่หละ

ร้านค้าชุมชนบ้านทีบาทะ

8

แม่อุสุ

พบพระ

ร้านค้าชุมชนบ้านทหารผ่านศึก

4

รวมไทยพัฒนา

อุ้มผาง

 

ร้านค้าชุมชนบ้านทีจอชี

11

แม่จัน

ร้านค้าชุมชนบ้านกุยเคล๊อะ

5

แม่จัน

                                                                        ที่มา : สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดตาก

base data