ตาราง แสดงอำเภอ ตำบล หมู่บ้าน ของจังหวัดตาก
5.แม่ระมาด 1.แม่ระมาด 1 บ้านต้นผึ้ง 2.แม่จะเรา 1 บ้านแม่จะเราบ้านทุ่ง
    2 บ้านห้วยนกแล(หล่ายท่า)   2 บ้านแม่จะเราสองแคว
    3 บ้านห้วยนกแล(หล่ายท่า)   3 บ้านแม่จะเราสองแคว
    4 บ้านแม่ระมาด   4 บ้านวังผา
    5 บ้านแม่ระมาด   5 บ้านทุ่งหลวง
    6 บ้านแม่ปุ้มสันเก้ากอม   6 บ้านแม่จะเราบ้านทุ่ง
    7 บ้านสันป่าตึง   7 บ้านห้วยบงใหม่
    8 บ้านหล่ายห้วย   8 บ้านห้วยบง
          9 บ้านใหม่
             
3.ขะเนจื้อ 1 บ้านนุบอ 4.แม่ตื่น 1 บ้านห้วยน้ำเย็น
    2 บ้านป่าไร่   2 บ้านห้วยพระเจ้า
    3 บ้านพะตะบุ(พะละ)   3 บ้านห้วยมะขาม
    4 บ้านแพะ   4 บ้านห้วยพลู
    5 บ้านห้วยปูลิง   5 บ้านคำหวัน
    6 บ้านหม่องวา   6 บ้านห้วยกระทิง
    7 บ้านขะเนจื้อ   7 บ้านทุ่งต้นงิ้ว
    8 บ้านแม่ระมาดน้อย   8 บ้านห้วยสินา
    9 บ้านห้วยแห้ง   9 บ้านห้วยหมาบ้า
    10 บ้านทุ่งผู้เมีย   10 บ้านห้วยโปร่ง
    11 บ้านจกปก   11 บ้านห้วยมะพร้าว
    12 บ้านห้วยปลากอง   12 บ้านแพะ
    13 บ้านหนองหลวง      
             
  5.สามหมื่น 1 บ้านแพ่แฮ 6.พระธาตุ 1 บ้านห้วยนกแลเหนือ
    2 บ้านขุนห้วยแม่ท้อ   2 บ้านตีนธาตุ
    3 บ้านหนองหลวง   3 บ้านป่าไร่เหนือ
    4 บ้านแสม   4 บ้านทุ่งมะขามป้อม
    5 บ้านสามหมื่นต้นผึ้ง   5 บ้านสันป่าไร่
          6 บ้านพะกอยวา
          7 บ้านดอยเป๊ก
          8 บ้านห้วยสลุง
             
6.ท่าสองยาง 1.ท่าสองยาง 1 บ้านท่าสองยาง 2.แม่วะหลวง 1 บ้านซอแขระกา
    2 บ้านแม่ตื่น   2 บ้านปางทอง
    3 บ้านมอกูตู้   3 บ้านแม่วะหลวง
    4 บ้านแม่เหว่ย   4 บ้านแม่อมกิ
    5 บ้านขุนห้วยแม่เหว่ย   5 บ้านบอมะ
    6 บ้านแม่ละนา   6 บ้านแม่หละยอคี
    7 บ้านแม่อมยะ   7 บ้านอมกอทะ
    8 บ้านแม่จะวาง   8 บ้านวะหย่าโจ
    9 บ้านสวนอ้อย   9 บ้านเกระคี
             
3.แม่ต้าน 1 บ้านแม่ต้าน 4.แม่อุสุ 1 บ้านขะเนจื้อ
    2 บ้านลำร้อง   2 บ้านมอโกคี
    3 บ้านขุนห้วยแม่ขะโหมะ   3 บ้านแม่อุสุ
    4 บ้านแบรอทะ   4 บ้านทีโน็ะโค๊ะ
    5 บ้านห้วยปูแกง   5 บ้านเรกติ
    6 บ้านขุนห้วยแม่ต้าน   6 บ้านหนองบัว
    7 บ้านแม่โพ   7 บ้านต๊ะโก๊ะคี
    8 บ้านห้วยแม่ขะโหมะ   8 บ้านแม่สองน้อย
    9 บ้านทุ่งถ้ำ   9 บ้านมอทีทะ
    10 บ้านทุ่งนาสูง   10 บ้านดอกไม้สด
             
  5.แม่สอง 1 บ้านแม่สอง 6.แม่หละ 1 บ้านแม่หละไทย
    2 บ้านแม่สลิดหลวง   2 บ้านแม่หละยาง
    3 บ้านแม่สลิดน้อย   3 บ้านแม่ออกผารู
    4 บ้านเรหว่อโกร   4 บ้านห้วยนกกก
    5 บ้านแม่โค๊ะ   5 บ้านกามาผาโด้
    6 บ้านแม่นิล   6 บ้านขุนห้วยแม่หละ
    7 บ้านห้วยมะโหนก   7 บ้านขุนห้วยนกกก
    8 บ้านแม่ระเมิง   8 บ้านทีจื้อหล่อคี
    9 บ้านตะพิเดอ   9 บ้านแม่ออกฮู
    10 บ้านเคลอะเดอคี   10 บ้านพะน๊ดคึ
    11 บ้านบอโป๊ะคี   11 บ้านแม่หละโพคี
    12 บ้านวะโตโกร   12 บ้านแม่หละคี
    13 บ้านทีโป๊ะคี      
    14 บ้านกิ่งไม้ขาว      
    15 บ้านแม่ผาแดง      
    16 บ้านสันดอยงาม      

back/next