.

ตารางเวลาเดินรถจังหวัดตาก

 

จาก - ไป

ประเภทของยานพาหนะ

เวลาออกเดินทาง

สำรองที่นั่ง

ระยะทาง (กม.)

เวลา (ชม.)

กรุงเทพฯ - ตาก

 

- รถปรับอากาศบริษัทขนส่ง 99  VIP

08.00

สถานีขนส่งสายเหนือ (หมอชิต)

426

7

- รถปรับอากาศบริษัทขนส่ง 99 ป1

22.00

สถานีขนส่งสายเหนือ (หมอชิต)

426

7

- รถธรรมดาบริษัทขนส่ง ป2

10.30, 22.30

สถานีขนส่งสายเหนือ (หมอชิต)

426

7

- รถปรับอากาศบริษัททันจิตต์

09.30, 10.30, 13.00, 15.00, 18.40, 22.00

สถานีขนส่งสายเหนือ (หมอชิต)

426

7

- รถปรับอากาศบริษัททันจิตต์ VIP

21.30

สถานีขนส่งสายเหนือ (หมอชิต)

426

7

- รถปรับอากาศบริษัทเชิดชัยทัวร์

08.30, 10.15, 13.00, 22.00

สถานีขนส่งสายเหนือ (หมอชิต)

426

7

 

ตาก - กรุงเทพฯ

 

 

 

 

 

- รถธรรมดาบริษัทขนส่ง 99 ป2

10.30, 11.30, 13.00

สถานีขนส่ง จ.ตาก

426

7

- รถปรับอากาศบริษัทขนส่ง ป 1,2

14.30, 20.00

สถานีขนส่ง จ.ตาก

426

7

- รถปรับอากาศบริษัทขนส่ง 99 VIP

09.20, 21.00

สถานีขนส่ง จ.ตาก

426

7

- รถปรับอากาศบริษัทเชิดชัยทัวร์

09.30

บริษัทเชิดชัยทัวร์ (สี่แยกไฟแดงสถานีตำรวจเมืองตาก)

426

7

- รถปรับอากาศบริษัททันจิตต์ทัวร์ ป1 

09.00, 12.15, 22.00

บริษัททันจิตต์ทัวร์ ตรงข้ามโรงหนังปรีชารามา

426

7

- รถปรับอากาศบริษัททันจิตต์ VIP

09.00,12.00,22.00

17.00 (เฉพาะวันศุกร์)

บริษัททันจิตต์ทัวร์ ตรงข้ามโรงหนังปรีชารามา

426

7

ตาก - เชียงใหม่

- รถธรรมดาบริษัทขนส่ง 99 ป2

12.30, 13.30, 15.00,17.00, 19.00

สถานีขนส่ง จ.ตาก

265

4

ตาก - แม่สอด

 

- รถตู้ (VAN)

05.30 - 19.00

สถานีขนส่ง จ.ตาก

86

1.30

- รถปรับอากาศบริษัทขนส่ง 99 VIP ป2

14.00, 16.00, 17.00

สถานีขนส่ง จ.ตาก

ตาก - สุโขทัย

- รถธรรมดาสุโขทัยยานยนต์

08.30 - 17.30 (ออกทุก 1 ชั่วโมง)

สถานีขนส่ง จ.ตาก

79

1 – 1.30

ตาก - กำแพงเพชร

- รถธรรมดา

16.15 - 19.00 (ออกทุก 1 ชั่วโมง)

สถานีขนส่ง จ.ตาก

68

1

ตาก - เขื่อนภูมิพล

- รถบัสเล็ก MINIBUS

06.00 - 15.30

ถนนจอมพล (ข้างร้านตั้งฮกหมง)

65

1.30

ตาก - บ้านตาก

- รถบัสเล็ก MINIBUS

06.00 - 15.30 (ออกทุก 30 นาที)

ถนนจอมพล (ข้างร้านตั้งฮกหมง)

25

00.30

กรุงเทพฯ - แม่สอด

 

 

 

- รถปรับอากาศบริษัทขนส่ง 99 ป1, 2 

08.00, 19.15, 20.50

สถานีขนส่งสายเหนือ (หมดชิต)

512

8.30

- รถปรับอากาศบริษัทขนส่ง 99 VIP

21.00, 22.00

สถานีขนส่งสายเหนือ (หมอชิต)

512

8.30

- รถปรับอากาศบริษัทเชิดชัยทัวร์

09.00, 21.00, 21.30

สถานีขนส่งสายเหนือ (หมอชิต)

512

8.30

- รถปรับอากาศบริษัททันจิตต์ทัวร์

22.00, 22.30

สถานีขนส่งสายเหนือ (หมอชิต)

512

8.30

แม่สอด - กรุงเทพฯ

 

 

 

- รถปรับอากาศบริษัทขนส่ง 99 ป1, 2 

08.30, 19.00, 20.00

สถานีขนส่ง อ.แม่สอด

512

8.30

- รถปรับอากาศบริษัทขนส่ง 99 VIP

20.30, 21.00

สถานีขนส่ง อ.แม่สอด

512

8.30

- รถปรับอากาศบริษัทเชิดชัยทัวร์ 

08.00, 21.15, 21.45

บริษัทเชิดชัยทัวร์ศูนย์การค้าสยาม อ.แม่สอด

512

8.30

- รถปรับอากาศบริษัททันจิตต์ทัวร์

22.00

บริษัททันจิตต์ทัวร์หน้าสถานีตำรวจ อ.แม่สอด

512

8.30

แม่สอด - เชียงใหม่

- รถปรับอากาศบริษัทไทยพัฒนกิจ ป1, 2

06.00, 08.00, 09.00

บริษัทไทยพัฒนกิจ (ตรงข้ามร้านอาหารกันเอง)

351

6.30

แม่สอด - พบพระ

- รถสองแถว

06.00 - 18.00 (ออกทุก 30 นาที)

สถานีรถตลาดพาเจริญ อ.แม่สอด

40

00.45

แม่สอด - อุ้มผาง

- รถสองแถว 

07.00 - 15.00 (ออกทุก 1 ชั่วโมง)

สถานีรถในซอยโทรศัพท์ อ.แม่สอด

167

5

แม่สอด - แม่ระมาด

- รถสองแถว

06.00 - 18.00 (ออกทุก 30 นาที)

ศูนย์การค้าหลังสถานีตำรวจ อ.แม่สอด

33

00.45

แม่สอด - ท่าสองยาง

- รถสองแถว

06.00 - 18.00

ศูนย์การค้าหลังสถานีตำรวจ อ.แม่สอด

114

1.30

แม่สอด - แม่สะเรียง

- รถสองแถว

06.00 - 12.00

ศูนย์การค้าหลังสถานีตำรวจ อ.แม่สอด

236

5

แม่สอด - ตาก

- รถตู้ VAN 

06.00 - 18.00 (ออกทุก 30 นาที)

ท่ารถดอย อ.แม่สอด

86

1.30

แม่สอด - สุโขทัย

- รถตู้ VAN 

08.00, 09.00, 10.00, 14.00, 15.00, 16.00

ท่ารถดอย อ.แม่สอด

165

2.30

กำแพงเพชร - สุโขทัย

- รถปรับอากาศบริษัทขนส่ง ป1, 2 และรถสองแถว

06.00 - 17.00 (ออกทุก 1 ชั่วโมง)

สถานีขนส่ง จ.กำแพงเพชร

77

1.15


          ตารางเวลาอาจจะเปลี่ยนแปลงได้

          เครื่องบิน บริษัทการบินไทย จำกัด มหาชน มีบริการเที่ยวบินจากกรุงเทพฯ - แม่สอด - เชียงใหม่ และเที่ยวกลับ เชียงใหม่ - แม่สอด - กรุงเทพฯ เฉพาะวันจันทร์ อังคาร พฤหัสฯ เสาร์

          หมายเหตุ  กรุณาติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บริษัทการบินไทย จำกัด มหาชน สาขาแม่สอด โทรศัพท์ 0-5553-1440 หรือสำนักงานขายทั่วประเทศ

.

ติดต่อสอบถาม

บริษัท

จังหวัด/อำเภอ

โทรศัพท์

ทันจิตต์ทัวร์

กรุงเทพฯ 

0-2936-3210-13

จ.ตาก 

0-5551-1307

อ.แม่สอด

0-5553-1835

 เชิดชัยทัวร์

กรุงเทพฯ

0-2936-0199 

จ.ตาก

0-5551-1054,
0-5551-2232

อ.แม่สอด

0-5553-1376

สถานีขนส่ง

จ.ตาก

0-5551-1057

สถานีขนส่ง 

อ.แม่สอด 

0-5553-2949

ไทยพัฒนกิจ

อ.แม่สอด

0-5553-2331

ท่าอากาศยานแม่สอด

อ.แม่สอด

0-5556-3620

.

หน้าแรก   กลับด้านบน

.

.