.

การเดินทาง

.

          ทางรถยนต์ จังหวัดตาก อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ 426 กิโลเมตร ตามทางหลวงหมายเลข 1 แยกซ้ายมือเข้าทางหลวงหมายเลข 32 ที่ชุมทางประตูน้ำพระอิน ผ่านจังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดชัยนาท เข้าจังหวัดนครสวรรค์ แล้วแยกซ้ายเข้าทางหลวงหมายเลข 1 อีกครั้งผ่านจังหวัดกำแพงเพชรถึงจังหวัดตาก รวมระยะทาง 426 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมงครึ่ง

          รถประจำทาง (บขส.) มีรถออกจากสถานีขนส่งสายเหนือทุก 2 ชั่วโมง โดยประมาณ ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 22.30 น. อัตราค่าโดยสารประจำทางปรับอากาศชั้น 1 ราคา 245.- บาท รถประจำทางปรับอากาศชั้น 2 ราคา 190. บาท สำหรับรถเอกชน ติดต่อบริษัท ทันจิตต์ทัวร์ โทร. (02) 9363210 - 13 บริษัท เชิดชัยทัวร์ โทร. (02) 9360199

          การเดินทางจากกรุงเทพฯ ถึงอำเภอแม่สอด มีรถ บขส.ออกจากสถานี ขนส่งสายเหนือ วันละ 9 เที่ยว ตั้งแต่เวลา 08.30 - 22.00 น. ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. (02) 9363666 สำหรับรถเอกชนติดต่อบริษัท ทันจิตต์ทัวร์ โทร. (02) 9363210 - 13 และบริษัท เชิดชัยทัวร์ โทร. (02) 9360199

          การเดินทางจากจังหวัดตากไปอำเภอแม่สอด มีรถยนต์จากตัวเมืองตาก ถึงอำเภอแม่สอดโดยใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 105 ระยะทางประมาณ 86 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทาง 1 ชั่วโมงครึ่ง ผ่านเส้นทางเทือกเขาสูงที่มีทัศนียภาพที่สวยงาม โดยมีรถตู้ออกจากสถานีขนส่งจังหวัดตากทุก 30 นาที ตั้งแต่เวลา 06.00 - 09.00 น. อัตราค่าโดยสาร 44.- บาท

          ทางเครื่องบิน สามารถเดินทางจากกรุงเทพฯ ถึง แม่สอด โดยเครื่องบินโดยสารของบริษัทการบินไทย มีเฉพาะวันจันทร์, พฤหัส, เสาร์และอาทิตย์ ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ บริษัทการบินไทย จำกัด โทร. (02) 2800060, 2800100-110 

          การเดินทางจากจังหวัดตากไปยังสถานที่อื่นๆ นักท่องเที่ยวสามารถเลือกใช้บริการได้ทั้งรถยนต์ และเครื่องบิน ดังนี้

          ทางเครื่องบิน บริษัทการบินไทย จำกัด มีบริการเที่ยวบินจากอำเภอแม่สอดไปกรุงเทพฯ เชียงใหม่ ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บริษัทการบินไทย จำกัด สำนักงานอำเภอแม่สอด โทร. (055) 531440

          รถโดยสาร บริษัทขนส่ง จำกัด และบริษัทเอกชนหลายบริษัท มีบริการทั้งรถโดยสารปรับอากาศ และรถธรรมดา ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สถานีขนส่งจังหวัดตาก โทร. 0-5551-1057, 0-5551-1054, 0-5551-1307 และสถานีขนส่ง แม่สอด โทร. 0-5553-2949, บริษัทไทยพัฒนกิจขนส่ง จำกัด 5/29 ถ.อำพนพัฒนา ตรงข้ามร้านอาหารกันเอง เยื้อง สภอ.แม่สอด โทร. 0-5553-2331 วิ่งระหว่าง แม่สอด-เชียงราย-แม่สาย

.

หน้าแรก   กลับด้านบน

.

.